Etusivu » Työskentely virkamiehenä

Työskentely virkamiehenä

Kirjoittaja | 11.04.2021 | Virkamiehenä

Olen toiminut liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) liikennemarkkinat-yksikön vetäjänä, jonka vastuulle kuuluivat liikennemarkkinat, liikenteen elinkeino- ja lupapolitiikka, liikenteen sosiaaliset asiat, kuljetusten logistiikkapolitiikka ja logistiikan toimintaympäristön kehittäminen, liikenteen siviilioikeudelliset kysymykset ja matkustajien oikeudet, tekniset hyväksynnät ja rekisteröinnit, ajoneuvojen tekniset vaatimukset sekä ajoneuvomarkkinoiden tekniset kaupan esteet.

Lisäksi olen työskennellyt LVM:n liikenneturvallisuusyksikön vetäjänä, joka käsitteli asiat, jotka koskivat liikenneturvallisuutta ja liikenneturvallisuustyön koordinointia ja ohjausta, kuljettajaa, liikenteen hallintaa ja telematiikkaa koskevia kysymyksiä, ajoneuvoja, Ajoneuvohallintokeskusta ja Liikenne-turvaa, vaarallisten aineiden kuljetusta lukuun ottamatta niiden meri- ja muuta vesikuljetusta säiliöaluksessa, ostoliikennettä sekä lentoasemien tukia.

Erityisasiantuntijana LVM:ssä toimiessani olen muun muassa ollut vastuussa runkoverkkopäätöksen valmistelun ja toiminut kyseisen asetuksen esittelijänä, ollut vastuuvirkamiehenä Turun ja Tampereen maankäytön ja liikenteen (MAL) -sopimuksissa, toiminut puheenjohtajana rautatieliikenteen kilpailulle avaamisen henkilöstötyö-ryhmässä, vetänyt alkolukkotyöryhmää, vetänyt joukkoliikennetyöryhmää sekä ollut useaan otteeseen vastuuvirkamiehenä jäänmurtoon liittyvissä kysymyksissä.

Kansainvälisissä tehtävissä olen virkamiehenä ollut Suomen pysyvän edustajan sijaisena Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) (YK:n erityistehtäväjärjestö) ja asiantuntijana Maailman Ilmatieteenjärjestössä (WMO) (YK:n erityistehtäväjärjestö).