Etusivu » Mustaanlahteen suunnitellusta Kortelahden ylittävästä sillasta on luovuttava

Mustaanlahteen suunnitellusta Kortelahden ylittävästä sillasta on luovuttava

Kirjoittaja | 11.04.2021 | Blogi, Etusivulla

Mustanlahden satama on ollut vilkas sisävesiliikenteen solmukohta, josta tavarat ja ihmiset ovat liikkuneet ylävesiä kohti. Vanhasta ajasta on jäljellä enää historiallinen höyrylaiva S/s Tarjanne, joka vielä harvakseltaan ajaa kesäaikoina alkuperäisellä reitillään ja alkuperäisellä koneistollaan kohti Virtoja ja takaisin. Näillä reunaehdoilla S/s Tarjanne on maailman vanhin reittiliikenteen alus, joka on koko ajan kulkenut samaa reittiä.

Näsijärveltä on puuttunut mielenkiintoisia kohteita eikä asutuskaan ole aiemmin levinnyt Näsijärven rannoille merkittävästi. Nyt kun uusia alueita kuten Ranta-Tampella, Santalahti, Hiedanranta ja Niemenranta kehitetään, niin ne tuovat myös uusia mahdollisuuksia laivaliikenteelle ja vesistön virkistyskäytön lisäämiselle.

Kun mahdollisuudet lisääntyvät kannattavalle reitti- ja risteilyliikenteelle Näsijärvellä, kaupunki samaan aikaan kaavoittamassa Kortelahden yli siltaa, joka vähentää kaupallisen liikenteen aluspaikkoja Mustanlahden satamasta, vaikka niitä saataisiin lahden kummallekin puolelle. Lisäksi mahdollinen silta suunnitellulla paikallaan heikentää alusten turvallista operointia satamassa. Näsijärven puolella alukset ovat pääasiassa yksipotkurisia ilman ohjailupotkuria operoivia aluksia, joihin sivutuuli satamassa operoitaessa ottaa herkästi kiinni. Tilanne on tässä mielessä täysin toinen kuin esimerkiksi suurimmalla osalla Laukontorilta operoivilla laivoilla. Niihinkin sivutuuli ottaa herkästi kiinni, mutta niitä on tällaisessa tilanteessa huomattavasti helpompi hallita.

Kaupungilta Särkänniemeen asti kävelevälle ei ole suurta merkitystä, joutuuko satama-alueella vähän kiertämään. Katsottaessa linja-autojen ja ratikan pysäkkien, sekä mahdollisen Amurin seisakkeen sijoittumista, voi kummastakin sijainnista sillan siirtäminen tai jopa sillasta luopuminen joko parantaa tilannetta tai pitää sen ennallaan. Samalla pitää muistaa, että alusliikenteen palveluiden merkittävä parantaminen, joka mahdollistaa vähintään esimerkiksi 50 henkilön À la Carte ruokailun aluksilla, edellyttää myös nykyistä suurempia aluksia, jotka tarvitsevat nykyistä enemmän laituritilaa. Halutaanko alusliikennettä kehittää palvelemaan myös turisteja?

Kortelahden ylittävästä sillasta pitää joko luopua tai se pitää siirtää reilusti länteen aina laiturin kulmaan asti.