Etusivu » Lähijunaliikennettä on kehitettävä

Lähijunaliikennettä on kehitettävä

Kirjoittaja | 16.01.2021 | Blogi

Samoin kuin ratikka ja onnikat, myös lähijunaliikenne on tärkeä osa Tampereen joukkoliikennettä tulevaisuudessa. Koko Tampereen seudun on käytävä neuvotteluita valtion kanssa lähijunaliikenteen mahdollisuuksien parantamiseksi alueella. Tampereen lähijunaliikenteen laituri- ja raidekapasiteetti kysymykset pitää ratkaista siten, että lähijunaliikenteessä voidaan varmistaa tiheimmillään 15 minuutin vuorovälit niin Lempäälän, Nokian, Ylöjärven kuin Kangasalankin suuntaan. Tämä edellyttää merkittäviä muutoksia Tampereen seudun ratainfraan, erityisesti ratakapasiteetin kasvattamisen ja uusien lähijunaliikenteen pysäkkien rakentamisen osalta. Tämä voi edellyttää joissakin paikoissa uusia linjauksia radalle.

Alkuvaiheessa vuorovälit voisivat olla reitistä riippuen puolesta tunnista kahteen tuntiin. Lisäksi kannattaa arvioida Tampereen kilpailukyvyn kannalta, kuinka syvälle maakuntaan lähijunaliikenteen reitit ulottuvat

Lähijunaliikenteen kokeilut ovat osoittaneet, että sille on kysyntää alueella ja sitä kannattaa kehittää. Käyttäjäkokemukseen vaikuttaa merkittävästi kalusto. Tampereella on jo olemassa kalustoyhtiö ratikkaa varten. Tätä samaa yhtiötä kannattaisi hyödyntää ja hankkia sen avulla esimerkiksi kuusi uutta lähiliikennejunaa. Määrä riittää merkittävään lähijunaliikenteen lisäämiseen alueella. Näin pientä määrää ei normaalisti pystyisi hankkimaan, mutta julkisuudessa olleiden tietojen mukaan sekä Suomeen että Viroon ollaan hankkimassa lähijunaliikenteen kalustoa lähitulevaisuudessa. Tämä antaa Tampereelle mahdollisuuden hankkia omaa lähijunaliikenteen kalustoa ilman merkittäviä tuotekehityskuluja.

Valistunut arvio kuuden junan ja tarvittavan varikon kustannuksista on suuruusluokaltaan 100 miljoonaa euroa. Summa saattaa kuulostaa suurelta, mutta jos kalustoyhtiö ottaa noin 100 miljoonan euron lainan kolmeksikymmeneksi vuodeksi, niin ensimmäisen vuoden lyhennys on noin 3,3 M€ ja korko (2%) noin 2 M€. Tällä summalla saadaan korkeatasoinen asiakaskokemus ja kokonaan uudelle tasolle siirtyvä lähijunaliikennejärjestelmä Tampereen seudulle. Operointi ja huolto voidaan kilpailuttaa, kun kalusto on omassa hallussa.

Kehitetään lähijunaliikenteestä toimiva ja kasvua tukeva joukkoliikennejärjestelmä Tampereelle.